Astu Puiduklubi liikmeks

Mittetulundusühingu eesmärk on Eesti puidu, puidu töötlemise ning puidust ehitamise alase kompetentsi ning informatsiooni koondamine, haldamine ning jagamine läbi puidusektori võtmeisikute mittetulundusühingu tegevusse kaasamise ning sektoriüleste sündmuste korraldamise. Ühingu peamine eesmärk on tagada Eesti majanduse, riikliku konkurentsivõime ning ühiskondliku heaolu järjepidev suurenemine, mille saavutamiseks edendab ühing meie peamise loodusvara – metsa ja puidu – keskkonnasäästlikku kasutamist, puidu suuremas mahus lisandväärtustamist ning puidust ehitamist.

Astu klubi liikmeks ja panustame koos. Puiduklubi aastamaks on 50 eurot. Täida liitumise taotlus ja võtame sinuga ühendust esimesel võimalusel.

Lähtuvalt andmekaitse seadustest käitleme Teie isikuandmeid konfidentsiaalselt.