Puiduklubist

Mittetulundusühing MTÜ PUIDUKLUBI on 23.08.2014 (Orissaare tamme all, mis on ühtlasi valitud Euroopa aasta puuks 2015 a.) asutatud vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia ja isefinantseerimise põhimõttel.

MTÜ PUIDUKLUBI on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

Klubi eesmärgid

1. Keskkonnasäästliku mõtteviisi ja elustiili propageerimine;
2. Keskkonnateadlikkuse edendamine;
3. Eesti metsa väärtustamine elukeskkonna ning loodusressursina;
4. Puidu lisandväärtustamise edendamine;
5. Puidu valdkonna arendamine disainis, projekteerimises, arhitektuuris;
6. Puidusektori kompetentside ning informatsiooni koondamine, haldamine ja jagamine;
7. Puidusektori positiivse maine kujundamine;
8. Puidu- ning puitehitussektorit reguleerivate poliitikate kujundamine;
9. Ühiskonna teadlikkuse tõstmine puidu kasutuse ning puidust ehitamise valdkonnas;
10. Puidu-, puidu töötlemise- ning puidust ehitamise alaste seminaride, koolituste, konverentside ja muude sündmuste korraldamine;
11. Puidu, puidu töötlemise ning puidust ehitamise propageerimine;
12. Puidusektori ülese sünergia ning koostöö loomine ning arendamine;
13 Ühingu klubilise tegevuse edendamine;
14. Mittetulundusühingu eesmärk on Eesti puidu, puidu töötlemise ning puidust ehitamise alase kompetentsi ning informatsiooni koondamine, haldamine ning jagamine läbi puidusektori võtmeisikute mittetulundusühingu tegevusse kaasamise ning sektoriüleste sündmuste korraldamise. Ühingu peamine eesmärk on tagada Eesti majanduse, riikliku konkurentsivõime ning ühiskondliku heaolu järjepidev suurenemine, mille saavutamiseks edendab ühing meie peamise loodusvara – metsa ja puidu – keskkonnasäästlikku kasutamist, puidu suuremas mahus lisandväärtustamist ning puidust ehitamist.
15. Oma tegevuse läbi stipendiumifondi loomine, et motiveerida seotud valdkondadega noori nende õpingutes.

Dokumendid

Võta meiega ühendust

MTÜ PUIDUKLUBI

E-post: info@puiduklubi.com
Juhatuse liige: Argo Saul (tel: +372 507 6680)

Viimased uudised ja üritused

25. juuni 2019

PUITMAJATOOTJAD KUTSUVAD VABAÕHUMUUSEUMISSE MEELEOLUKALE PUITMAJAPÄEVALE

29. juunil saab Eesti Vabaõhumuuseumis osa meeleolukast Puitmajapäevast. Erakordne võimalus on külastada vabaõhumuuseumi uut valmimisjärgus museaalhoonet – kaasaegset puidust tehasemaja. Toimub käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus, tööriistade mess ning mitmed seminarid ja töötoad.

24. mai 2019

EESTI VABAÕHUMUUSEUMISSE KERKIB SEL NÄDALAVAHETUSEL KAASAEGNE PUITMAJA

Täna algas vabaõhumuuseumi kõige uuema museaalhoone – 21. sajandi puitmaja – püstitamine. Kuna tegemist on tehasemajaga, mille elementide valmimisel on suur töö ära tehtud tehase tingimustes, planeeritakse peamajakarp valmis monteerida ühe nädalavahetusega.